Algemene voorwaarden

workshop & cursus

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursusactiviteiten gehouden door ‘Boston Winery N.V.’. ‘Boston Winery N.V.’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 72095.

Leeftijdscriterium

Geen 18? Geen alcohol! De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, -opleiding, -training of -proeverij is minimaal 18 jaar.

Inschrijving en betaling

Inschrijving op een workshop of cursus vindt plaats door middel van het inschrijvingsformulier op de website van Boston Winery N.V.. De inschrijving is definitief vanaf het moment van betaling. Wanneer de betaling 7 (werk)dagen voor aanvang van de workshop of cursus nog niet door Boston Winery N.V. is ontvangen, behoudt Boston Winery N.V. zich het recht voor de inschrijving niet te aanvaarden. In sommige gevallen kan Boston Winery N.V. een betaling bij binnenkomst op de avond zelf overeenkomen. Een cursist wordt alleen toegelaten op de eerste cursusavond indien door Boston Winery N.V. de totale betaling voor de workshop of cursus is ontvangen.

Toelating

Per cursus kan er een maximum aan het aantal deelnemers worden gesteld. Dit wordt altijd vooraf bekend gemaakt. Toelating van de cursist vindt plaats op volgorde van het ontvangen cursusgeld.

Annulering van de workshop of cursus door de cursist

Annulering van een inschrijving dient altijd schriftelijk te worden ingediend per mail via info@bostonwinerysr.com. Bij annulering van de inschrijving, uiterlijk 7 (werk)dagen voor de aanvangsdatum van de workshop of cursus, wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk is gemeld. Ook wordt de cursist aangeboden zonder extra kosten de workshop of cursus op de eerstvolgende mogelijke cursusdatum alsnog te volgen. Bij annulering binnen 7 (werk)dagen voor aanvangsdatum van de workshop of cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U mag dan wel iemand anders sturen. De naam van de plaatsvervanger dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de workshop of cursus aan info@bostonwinery.com doorgegeven te worden.

Verhindering

Verhindering van de cursist door ziekte of overmacht. Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de cursuskosten. Om de continuïteit van de workshop of cursus te garanderen, is het dan niet toegestaan een plaatsvervanger te sturen.

Respecteren van de huisregels

Boston Winery N.V. kan gebruik maken van externe leslocaties. Als een cursist zich niet aan de geldende huisregels houdt zal de docent de cursist verzoeken om de huisregels te respecteren. Bij herhaaldelijke overtreding hiervan kan Boston Winery N.V. de cursist niet meer toelaten tot de rest van de workshop of cursus. Er vindt dan geen restitutie van betalingen plaats.

Annulering van de workshop of cursus door Boston Winery N.V.

Als het aantal inschrijvingen onvoldoende is om de workshop of cursus doorgang te laten vinden, kan een deze uitgesteld of geannuleerd worden. De cursisten ontvangen daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de workshop of cursus bericht. Als er geen wederzijdse oplossing is gevonden, ontvangt u het volledig betaalde cursusgeld binnen 10 dagen retour.

Wijzigingen van de cursusdata, locatie of docent

Boston Winery N.V. behoudt zich het recht in geval van ziekte van de docent of ernstige onvoorziene omstandigheden de cursusdata en/of de cursuslocatie te wijzigen. De cursisten worden hierover duidelijk per e-mail geïnformeerd. Als er een wijziging van een docent plaats vindt ontvangt de cursist hierover vooraf geen bericht. Iedere docent voldoet aan de normen van Boston Winery N.V..

Afbreken van de workshop of cursus door overmacht

Als door overmacht de workshop of cursus door Boston Winery N.V. afgebroken moet worden zal het cursusgeld terugbetaald worden over de resterende cursusdagen onder aftrek van het ontvangen lesmateriaal.

Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade

Boston Winery N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de workshop of cursus.

Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik

Boston Winery N.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De docent zal nooit aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen, er zijn voldoende spuugemmers aanwezig. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Cursusmateriaal en copyright

Copyright voor het studiemateriaal berust bij de schrijvers daarvan. Copyright van de hand-outs, beeldmateriaal en overig cursusmateriaal berust bij Boston Winery N.V.. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan Boston Winery N.V. betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Boston Winery N.V..

Beantwoorden van vragen

Boston Winery N.V. verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Als er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) stellen wij u daarvan op de hoogte en benoemen een nieuwe termijn.

Factuur en belasting

U ontvangt altijd een factuur. De gepubliceerde prijzen op de website zijn inclusief belasting, tenzij anders vermeld.

Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Boston Winery N.V., www.bostonwinerysr.com. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden staat ook op de factuur van de cursus. Bij betaling voor een workshop of cursus geeft de cursist aan de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.

error: Content is protected !!