Algemene voorwaarden

Wijnverkopen Boston Winery N.V.

Algemeen

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle wijnverkopen door Boston Winery N.V.. Boston Winery N.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 72095.

Voordat de overeenkomst gesloten kan worden, dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Boston Winery N.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.

Prijzen en aanbiedingen

Op de website publiceert Boston Winery N.V. product- en prijsinformatie van wijnen die via de website te bestellen zijn. De prijzen worden vermeld in SRD, USD en Euro's, incl. BTW, maar zijn exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden op de website duidelijk aangegeven. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Eventuele aanbiedingen zijn gedurende de aangegeven looptijd geldig, zolang de voorraad strekt.

Bestellen

Om een bestelling te doen dient de klant op het moment van bestellen minimaal 18 jaar te zijn. Door te bestellen verklaart de klant dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.

Er is geen minimum bestelbedrag.

De klant heeft tijdens het bestellen 3 keuzemogelijkheden m.b.t. de betaalmethode en 2 keuzemogelijkheden m.b.t. de aflevermethode van de bestelling:

Betalen:
• Online/ Pin betalen
• Overmaken per bank
• Contante betaling

Aflevermethode:
• Bezorgen op aangegeven adres (zie bezorgvoorwaarden)
• Ophalen in het wijnhuis van Boston Winery N.V. aan de Sadhoe Rampersadweg 20, Wanica, Paramaribo

Het op de website aangegeven leverschema is slechts een indicatie. In voorkomende gevallen kan Boston Winery N.V. hiervan afwijken.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Boston Winery N.V. van de bestelling aan de klant. Dit gebeurt via een e-mail van Boston Winery N.V. aan de klant op het door de klant opgegeven e-mailadres. Indien de klant kiest voor online betalen of overmaking per bank, is de overeenkomst pas definitief nadat de klant heeft betaald.

De klant kan een eenmaal bevestigde bestelling via de website niet meer annuleren. De klant kan de bestelling alleen annuleren door telefonisch contact op te nemen met Boston Winery N.V.

Boston Winery N.V. bepaalt, rekening houdend met de status van de bestelling, of annulering van de bestelling nog mogelijk is.

Na het definitief maken van de bestelling, neemt Boston Winery N.V. de bestelling in behandeling.

Wanneer Boston Winery N.V. hier aanleiding toe ziet, kan Boston Winery N.V. telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klant over de bestelling, voordat deze zal worden uitgevoerd.

Boston Winery N.V. houdt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling niet volledig uit te leveren. De klant wordt hierover van tevoren over geïnformeerd. De klant hoeft dan alleen de verschuldigde prijs van de wel uitgeleverde producten aan Boston Winery N.V. te voldoen.

Boston Winery N.V. heeft het recht een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

De klant die ervoor kiest zijn bestelling in het wijnhuis op te halen, kan deze, op vertoon van de bevestigingsmail, ophalen op de afgesproken dag en tijdstip.

Boston Winery N.V. verkoopt geen alcohol aan klanten jonger dan 18 jaar. Boston Winery N.V. behoudt zich het recht voor, om in geval van twijfel over de leeftijd, de klant om een geldig legitimatiebewijs te vragen.

De klant betaalt bij het ophalen van zijn/haar bestelling in de winkel de in de bevestigingsmail vermelde prijs, behalve wanneer sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kan Boston Winery N.V. ook na verzending van deze e-mail nog corrigeren.

Bestellingen worden maximaal 10 werkdagen in het wijnhuis apart gehouden, tenzij anders met Boston Winery N.V. is overeengekomen

De klant is, ook als hij zijn bestelling niet ophaalt, verplicht tot betaling van de opgegeven prijs van de goederen.

Bezorgen bestelling


Boston Winery N.V. streeft ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na opdracht uit te leveren. Het aflevermoment wordt in overleg met u vastgesteld. Leveringen volgens de in de website genoemde voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Paramaribo, Wanica en Para.

Het risico tijdens het transport van de bestelde artikelen is voor Boston Winery N.V.. Op het moment van aflevering of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Boston Winery N.V. kunnen worden uitgesloten.

De bestelling wordt afgeleverd op het opgegeven huisadres van de klant. Het is ook mogelijk bij de bestelling een ander bezorgadres op te geven.

Intellectueel eigendomsrecht


Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de websites en webwinkel www.bostonwinerysr.com behoren Boston Winery N.V. toe. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik.

Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van Boston Winery N.V. de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Overig


De klant is bij aankoop van Boston Winery N.V.-producten, zelf verantwoordelijk voor het lezen van de algemene voorwaarden.

Boston Winery N.V. streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zien. Producten kunnen echter afwijken van de op de website gepubliceerde afbeeldingen.

Boston Winery N.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Boston Winery N.V. ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

Afbeeldingen van flessen of etiketten op onze website of in onze mailings kunnen afwijken van hetgeen u geleverd krijgt. Uiteraard is het geleverde product gelijk aan het bestelde product.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

Boston Winery N.V. is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie-infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

error: Content is protected !!